Innstiller til å stemme for UKI Jessheim

Onsdag 10. mai er det ekstraordinær generalforsamling i Ull/Kisa Idrettslag, hvor forslaget om at klubbens navn endres til UKI Jessheim, skal stemmes over.

– På fotballgruppas årsmøte ble vi enige om at vi ønsker å endre navnet til UKI Jessheim, og vår oppfordring er at alle våre medlemmer møter opp og stemmer for dette, sier daglig leder i Ull/Kisa IL Fotball, Cato Strømberg.

Alle over 15 år, som har betalt medlemskontigent, er stemmeberettiget.

– Det er naturligvis mange meninger rundt en slik sak, men ved å beholde UKI som en del av navnet, har vi historien med oss videre. Samtidig er vi avhengige av å samle klubb og by, og derfor ønsker vi Jessheim inn i navnet. Nasjonalt er det for få som vet hvor Ull/Kisa kommer fra, men ved å ta bynavnet inn vil det være soleklart, tilføyer Strømberg.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på Jessheim stadion klokken 19.00, og Ull/Kisa IL Fotball oppfordrer altså våre medlemmer til å møte opp og stemme for at klubben endrer navn til UKI Jessheim.

Annonse fra Obos-ligaen: