Utsatte prosessen med nytt navn

Etter en innholdsrik ekstraordinær generalforsamling, ble det stemt for utsettelse av å endre navnet på Ullensaker/Kisa Idrettslag.

En sak som dette innebærer naturligvis mange følelser, og det var også tilfellet blant de cirka 200 menneskene som hadde møtt opp på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Etter en del diskusjoner ble det vedtatt at 112 av de fremmøtte var stemmeberettiget.

Noen av disse var reist da det etter flere innlegg og diskusjoner ble fremmet forslag om utsettelse, som stod med 52 mot 42 stemmer.

Dermed ble det ikke vedtatt noen navneendring onsdag, men flertallet av de oppmøtte virket klare på at tiden er moden for å få Jessheim inn i idrettslagets navn. 

Både Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad var på plass for å dekke generalforsamlingen.

Les RBs reportasje her!

Les EUBs reportasje her!

Annonse fra Obos-ligaen: