JESSHEIM STORSENTER FORLENGER SPONSORATET

Jessheim Storsenter fortsetter sitt langsiktige samarbeid med Ull/Kisa Fotball, og har signert en avtale som generalsponsor i 2023.

I over 50 år har Ull/Kisa hatt Jessheim Storsenter og Kværner familien som støttespiller og sponsor. De har vært sterke forkjempere og bidragsytere til et mangfold for kultur og idrett i hele Ullensaker. Langsiktighet og lojalitet til det beste for både Jessheim by og fotball miljøet har preget samarbeidet.

Senterleder Jon Bakke sier: "For oss er det, og har alltid vært, viktig å støtte lokal idrett. Derfor vil vi nok et år bli med på den sportslige reisen til Ull/Kisa, og som identitetsskapere samarbeide for å lage gode, inkluderende kulturelle og sportslige arrangementer for Jessheim by og lokalbefolkningen".

Jessheim Storsenter er en aktiv bidragsyter i partnernettverket til Ull/Kisa Fotball.  Men samarbeidet inkluderer også gjensidig hjelp til arrangementer under Jessheimdagene, Jessheim Storsenter cup samt hjelp til storsenteret ved behov.

Jessheim er en by i vekst og storsenteret har vært en vekstmotor for handel og næring i kommunen, og et møtested for folk i hele vår region.

Besøk Jessheim Storsenter hjemmesider her!
 

Annonse: