Ansatte permitteres i Ull/Kisa Fotball

Koronaviruset setter sitt preg på driften av Ull/Kisa Fotball. Derfor ble det denne uken besluttet å permittere flere arbeidstakere.

Tiltakene i fra NFF/NTF er satt i verk for å hindre spredningen av korona-viruset. Grunnet regjeringens nyeste tiltak er det grunn til å tro at ytterligere restriksjoner vil bli ilagt, og at disse får innvirkning på Ull/Kisa Fotball som bedrift.

– Arbeidstakere vil motta et permitteringsvarsel der det fremgår at på grunn av den siste tids hendelser knyttet til korona-viruset er Ull/Kisa Fotball i en situasjon der klubben de neste månedene ikke har mulighet til å opprettholde ordinær aktivitet og bemanning i samme grad som i dag. Dette medfører igjen at Ull/Kisa Fotball ikke ser noen annen utvei enn å gå til permittering av noen av de ansatte. Vi bemerker at behovet for permittering vil bli fortløpende vurdert, slik at ytterligere permitteringer på sikt kan bli aktuelt, sier styreleder Trond-Ivar Johansen og daglig leder Cato Strømberg.

I øyeblikket inngår ikke spillere og trenere på Ull/Kisa Fotballs A-lag blant de som har mottatt permitteringsvarsel.

For ytterligere henvendelser
Trond-Ivar Johansen 915 44 230 (styreleder Ull/Kisa Fotball)
Cato Strømberg 918 50 000 (daglig leder Ull/Kisa Fotball)

Annonse fra Obos-ligaen: