Årsmøte 8. mars

Årsmøtet i Ull/Kisa IL Fotball avholdes 8. mars på Jessheim Stadion.

Årsmøte avholdes på Jessheim Stadion 08. mars kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

Saksliste

1.    Godkjenne stemmeberettige
2.    Valg av :
                    •    Møteleder
                    •    Referent
                    •    2 til å underskrive protokollen
3.    Godkjenne innkallingen
4.    Godkjenne sakslisten
5.    Godkjenne forretningsorden
6.    Årsberetning
7.    Regnskap, revisors beretning, kontrollutvalgets beretning
8.    Innkomne forslag
9.    Fastsette medlemskontingenten 
10.  Budsjett 2023
11.  Behandle lagets organisasjonsplan
12.  Valg
               a)   Leder og nestleder
               b)   Styremedlemmer
               c)   Revisor
               d)   Kontrollkomite
               e)   Valgkomite
               f)    Representanter til ting og møter


Styret i Ull/Kisa Fotball
 

Saker som ønskes behandlet sendes til Styreleder Trond Ivar Johansen på mail til: [email protected] innen 01.03.2023

Annonse: