Bli med på fotballskole i høstferien

Første del av høstferieuken gjennomfører vi treningsleir for 7- til 12-åringer på Jessheim Stadion.

Fra mandag 3. oktober til onsdag 5. oktober inviterer vi til en temabasert fotballskole, ledet av trenere fra vår utviklingsavdeling, på Jessheim Stadion.

Tiltaket er åpent for spillere født årene 2010-2015 (7-12 år), med oppmøte på stadion klokken 09.00. Der vil de tre dagene se slik ut:

09.00: Oppmøte
09.15-10.30: Økt 1
10.45-13.00: Lunsj + kino (i auditoriet på Hoppensprett)
13.15-14.30: Økt 2

Trykk her for påmelding

Treningsleiren deles opp i to hovedgrupper:

«FUN-gruppa 7-8 år» for spillere født 2014-2015
- Med morsomme og selvinstruerende øvelser, med både gøy og læring. Gruppa deles igjen inn i mindre grupper etter alder og behov.

«Utviklingsgruppa 9-12 år» for spillere født 2010-2013
- Mer temabasert i forhold til viktige utviklingsmål for aldergruppa i henhold til Ull/Kisa sin skoleringsplan. Mer coaching og instruksjon, særlig for de eldste. Gruppa deles igjen inn i mindre grupper etter alder og ferdighetsnivå for å gi best mulig utfordringer til alle.

Tiltaket er åpent for alle spillere i alderstrinnet uavhengig av klubbtilhørighet.

Pris: Kr. 975,- per deltaker (inkluderer lunch/brødmat)
PS! 30% rabatt for akademideltakere

Påmelding kan gjøres her

Annonse: