Conceptor Bolig ny samarbeidspartner

Ull/Kisa IL Fotball og Conceptor Bolig har inngått en samarbeidsavtale, hvor hensikten er å bygge kjennskap til boligprosjektet Jessheim Sør.

Conceptor Bolig skal utvikle opp mot 800 leiligheter på området Jessheim Sør i Ullensaker kommune. Nå går de inn i Ull/Kisa Fotballs sponsorpool, og støtter med det opp rundt fotballaktiviteten og idrettsgleden, sammen med våre andre samarbeidspartnere.

Området Conceptor Bolig skal utvikle boliger på i Ullensaker kommune er ferdig regulert og selskapet legger opp til en samlet utbygging til ca. 70.000 m2 BRA bolig.

Reguleringsplanen åpner også for bygging av 13.000 m2 til handelsformål på eiendommen, hvor 3.000 m2 er detaljhandel og resterende 10.000 m2 er plasskrevende handel.

– Vi er utrolig glade for at Conceptor Bolig og Jessheim Sør har tatt kontakt med oss med ønske å inngå en sponsor og samarbeidsavtale. Nå skal vi bruke året vi går inn til å utvikle samarbeidet og bli bedre kjent. Vi gleder oss til å bidra i samarbeidet og synliggjøre Jessheim Sør som et spennende boligprosjekt i tiden fremover, sier Cato Strømberg i Ull/Kisa IL Fotball.

– Ull/Kisa IL Fotball og Jessheim Sør tar mål av seg å samarbeide om utvikling av ungdomsidretten i klubben. Conceptor Bolig, som også skal utvikler 375 leiligheter i Horten Havneby, har tidligere inngått et tilsvarende samarbeid med Falk Horten og Falk Håndball i Vestfold. Vi har hatt stor glede av å samarbeide med idretten i Horten i forbindelse med at vi nå har lagt ut de første 51 leilighetene i markedet, sier Stig Ø. Kvarsnes som er prosjektleder for Jessheim Sør prosjektet i Conceptor Bolig.

– Vi ser samarbeidet med den lokale idretten som et samfunnsbidrag fra vår side å gå aktivt inn i lokalsamfunnet når vi over mange år skal jobbe med å utvikle boliger i området. Vi er nå godt i gang med planleggingen av vårt prosjekt på Jessheim Sør og vil i tiden fremover legge ut mer informasjon om våre planer, tilføyer han.

– Vi synes det er flott av næringsaktører som investerer i kommunen også aktivt går i dialog med våre frivillige lag og organisasjoner. Således er vi veldig glad for samarbeidet som nå er etablert mellom Ull/Kisa IL Fotball og Conceptor Bolig knyttet til deres prosjekt Jessheim Sør, sier Tom Staahle som er ordfører i Ullensaker kommune.

Conceptor
Jonas Mjåvatn, eiendomsmegler i EiendomsMegler 1 (f.v.), Stig Ø. Kvarsnes, prosjektleder for Jessheim Sør i Conceptor Bolig AS, Tom Staahle, ordfører i Ullensaker kommune og Cato Strømberg, daglig leder i Ull Kisa IL Fotball.

– Det er EiendomsMegler 1 Oslo AS, avdeling prosjekt, med fokus på prosjekter i Ullensaker og på Jessheim som skal stå for salget av leilighetene på Jessheim Sør. Interessenter kan nå melde seg og vi har etablert en egen prosjektside www.jessheimsor.no, sier Jonas Mjåvatn som er eiendomsmegler i EiendomsMegler 1.

– Det er nå du har muligheten til å tenke på fremtiden som beboer i det som blir et veldig spennende boligprosjekt rett ved innfarten til Jessheim. Det første initiativet i så måte er kontakten med oss meglere, sier Mjåvatn, som har mer enn 17 års erfaring som megler på Jessheim og Romerike og har hatt tilknytning til kommunen siden 2002.

Fakta om Conceptor Bolig AS:

  • Conceptor Bolig AS skal bygge leiligheter og boliger i det indre InterCity-området og har ca. 2.500 leiligheter under utvikling. Målet er å realisere 200 til 500 leiligheter årlig i markedet.
  • Selskapet har fokus på utvikling av leiligheter og småhus i tett/lav bebyggelse i sine satsingsområder.
  • Conceptor Bolig AS er eid av Conceptor Eiendom AS og har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker.
  • Målet er at man så raskt som mulig skal overlevere et betydelig antall ferdigstilte boliger til selskapets kunder av boligkjøpere. Ved årsskiftet 2017 hadde Conceptor Bolig AS en verdijustert egenkapital på ca. NOK 225 millioner.
  • Lasse Skjelbred er adm. direktør for selskapet som har hovedkontor på Billingstadsletta i Asker.
  • For mer informasjon se: www.conceptorbolig.no  

Foto i saken: Jon Petter Reinertsen

Annonse: