Jessheim stadion i solnedgang søndag.

Jessheim stadion åpnes under oppsyn

Et dugnadslag er satt opp for å kontrollere bruken av Jessheim stadion, som nå åpnes for egenaktivitet fredag, lørdag og søndag i første omgang.

Etter at myndighetene har åpnet opp for organisert og uorganisert trening, der man følger Helsemyndighetenes retningslinjer for smittevern, ønsker Ull/Kisa Fotball nå å legge til rette for aktivitet i tryggest mulige rammer også på Jessheim Stadion for våre medlemmer.

Derfor åpner vi for frivillig, uorganisert trening, på Jessheim stadion fra og med i kveld fredag 3. april, til avgrensede tider og med vakthold fra frivillige voksne i klubben, som i god dugnadsånd påser at smittevernsreglene følges.

Treningstider de første dagene:

- Fredag 3. april 1700-2000
- Lørdag 4.april 1400-1800
- Søndag 5.april 1400-1800

Tilbudet er åpent for ALLE spillere i Ull/Kisa Fotball uansett alder og nivå, og skal foregå med maks 5 personer per gruppe. Vi deler opp banen i soner, og oppfordrer om å holde treningstiden på maks 75 minutter dersom det er flere som venter på tilgang slik at flest mulig får muligheten.

Vi vil plassere mål i alle soner, men minner om begrensningene i forhold til type aktivitet med tanke på smitte. Det vil være førstemann til mølla hver gang, så om det er fullt i forhold til påkrevd avstand mellom grupper/ personer må vi be folk vente eller benytte andre anlegg.

Det vil ikke gis tilgang til garderobeanlegg eller andre fasiliteter enn banen (inngang gjennom porten sør for tribuneanlegget). Det vil heller ikke være adgang til å benytte felles utstyr fra lag eller klubb, så man må stå for eget utstyr i forbindele med aktiviteten.

Klubben stiller med vakthold, men vi anmoder om at grupper med deltakere under 10 år (født 2010 eller senere) også har med en voksenperson inkludert i gruppa på maks 5 personer.

For å få kjenne på den gode klubbfølelsen oppfordrer vi alle til å trene i vårt nydelige klubbtøy (ingen tvang).

Ta kontakt med utviklingsleder Kjetil Haga på 91721900, som står som ansvarlig for dugnaden, dersom du har spørsmål.

Vi minner om at Ullensaker Kommune også har åpnet de kommunale anleggene for trening, og oppfordrer alle våre medlemmer som benytter disse og andre anlegg til å utvise 100% disiplin i forhold til smittevernsregler.

PS! Vi kommer tilbake med nye tider for resten av påsken i løpet av søndagen dersom tiltaket fungerer etter planen og brukerne utviser nødvendig disiplin ift smittevern.

NIF skriver følgende i forhold til smittevern:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stedesom kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/ fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks baller eller håndmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks god tilgang på antibac og rutiner for god vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Les også hva Ullensaker kommune skriver om prøveordningen rundt åpningen av idrettsanleggene i kommunen her.

Annonse fra Obos-ligaen: