Ull/Kisa fotball sitt nye styret

Vi ønsker flere nye velkommen og takker av noen erfarte medlemmer.

Ull/Kisa Fotball arrangerte sitt årsmøte i går, den 8 mars. 

Styret orienterte om årsberetningen og årsregnskapet. 

Leder av valgkomiteen Tore Martin Solvang orienterte om prosessen i valgkomiteen og innstillingen til valget. 

I forbindelse med valget så var det klart at mangeårig leder Trond-Ivar Johansen gikk av. Vi i Ull/Kisa Fotball takker for mange gode år under trygg ledelse. 

Lisbeth Belhadi takket også av etter å ha sittet i noen perioder. Takk for ditt bidrag til Ull/Kisa Fotball. 

Avtroppende og ny leder.jpg
F.V: Trond-Ivar Johansen, Lisbeth Belhadi og Lars Olav Venger Pedersen

Samtidig som vi ønsker Lars Olav Venger Pedersen velkommen som ny styreleder i Ull/Kisa Fotball. Mange utfordringer venter og det er en spennende tid i vente. 

Vi fikk inn 3 helt nye styremedlemmer. Vi ønsker Siri Heimlund, Per Ørvik og Tore Waagø velkommen til Ull/Kisa Fotball

Det nye styret består av:

Leder: Lars Olav Venger Pedersen - Ut 2023
Nestleder: Roar Johnsen - Ut 2023
Styremedlem: Gunn-Marit Stenvoll - Ut 2023
Styremedlem: Christian Aas - Ut 2023
Styremedlem: Espen Solberg - Ut 2023
Styremedlem: Siri Heimlund - Ut 2024
Styremedlem: Per Ørvik - Ut 2024
Styremedlem: Tore Waagø - Ut 2024

Vi gratulerer alle sammen med sine verv og godt gjennomført årsmøte. 

Annonse: