Utsetter gruppetreninger inntil videre

Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har i dag kollektivt blitt enige om å utsette gruppetreninger inntil videre.

Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet. 

NTF og klubbene har i etterkant kommunisert følgende råd til toppfotballaktivitet, et råd som også NFF stilte seg bak.

I dag har bedt NFF ber Helsedirektoratet om å presisere forbud mot organisert idrettsaktivitet. Inntil dette er klart oppfordrer NFF om at landets baner stenges. Se egen sak hos NFF her.

På bakgrunn av ovenstående så er klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen kollektivt blitt enige om å utsette gruppetreninger i påvente av svar fra Helsedirektoratet.
 

Annonse fra Obos-ligaen: