Utviklingsavdelingen tar nye steg og ansetter Toppspillerutvikler.

Jan Åge Leonsen Sandviken inn som toppspillerutvikler og U19 endrer navn!

Utviklingsavdelingen i Ull/Kisa har tatt kontinuerlige steg de siste årene for å sette spillerutviklingen i klubben i stand til å være mest mulig konkurransedyktige i en tøff bransje som endrer seg fra år til år.

Klubben har vært meget godt representert i landslagsskolen de siste årene, der hele 7 årganger på rad har hatt spillere inne på landsdel eller landslagsoppdrag i aldersbestemte klasser, og på kretslagene florerer det med Ull/Kisa spillere i alle årganger.

Andreas og Magnus - 2023 - Talentleir.jpg
Magnus Andresen og Andreas Dønnum

Vi ser nå også noen gryende resultater med spilletid på noen av våre unge gutter fra distriktet inn på vårt A-lag. Alexander Opsahl (Kløfta-gutt) og Sean Nilsen-Modebe (fra Borgen) som har gått gradene i vår utviklingsavdeling hele veien fra barnefotballen og opp har markert seg med spilletid, proffkontrakter og gode prestasjoner gjennom 2022 og i inngangen til 2023 sesongen. I tillegg trener nå Daniel Lyngstad og Mads Barmoen Kristiansen som har spilt i gult og grønt hele livet fullt med A-laget, pluss at flere har prøvd seg med jevne mellomrom.

For å forsterke jobben inn mot målet om flere lokale med spilletid på eget A-lag går nå trener for rekruttlaget, Jan Åge Leonsen Sandviken, inn som toppspillerutvikler. Jan Åge vil med det være til stede på flere av A-lagsøktene gjennom uka. Hans oppgave blir å følge opp de yngste spillerne i A-stallen og hospitanter fra utviklingsavdelingen som trener med vårt A-lag, for å sikre kvaliteten i det siste og vanskeligste steget i spillernes utviklingsløp. Denne jobben vil gå hånd i hånd med jobben som hovedtrener i vår rekrutt gruppe.
 

Jan Åge Leonsen Sandviken.jpg
Ny TSU - Jan Åge Leonsen Sandviken

En annen endring som er satt ut i livet er at vår U19/ rekruttgruppe endrer navn fra U19 til U23. Gruppa består nå av cirka 25 spillere som alle holder junioralder, med unntak av to overårige spillere, og dekker per i dag to kamparenaer, G19 Interkrets B og 4.div senior.

Det er to hovedårsaker til denne endringen, det viktigste er målet om å ha en konkurransedyktig tropp som etter hvert kan komme seg opp i, og stå mer eller mindre på egen hånd i 3. div/ Norsk tipping ligaen. Klubben har som mål å lykkes med dette i løpet av en periode på 1-3 år,  for å ha en relevant og god kamparena med kortere avstand i nivå opp til vårt A-lag.

I tillegg ønsker vi en enda mer utfordrende treningsgruppe for våre beste unge spillere, og et lite antall overårige (mellom 20 og 23 år) vil styrke konkurransen og klimaet rundt de yngste, samt gi såkalte «late bloomers» en bedre mulighet til å ta de nødvendige stegene for å etablere seg på vårt øverste nivå.

Selve navnet U23 kommer som en konsekvens av regelverket for 2.lag i ligasystemet, der alle spillere med unntak av 3 må være under 23 år.

Endringene er allerede satt ut i livet, og vi gleder oss til å jobbe med videre fremgang for våre unge talenter!

Foto: Hovedbilde Richard Flores.

Annonse: