Valgkomiteen trenger dine innspill.

Valgkomiteen inviterer til å komme med forslag på kandidater til styret i Ull/Kisa Fotball

Årsmøte til Ull/Kisa Fotball avholdes 08. mars, deriblant også valg på nytt styre.

Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare. Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater. Medlemskontingent sendes ut i løpet av første uken av februar.

Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til årsmøtet.

Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret,  som skal innstille denne komiteen overfor årsmøte.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles etter en intervjurunde.

Kandidaten som forslås må ha gitt sitt samtykke.

UKI-gutt1.JPEG
Bjørn Skedsmo ble tidligere hedret som UKI Gutt.

Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommendes adresse, telefonnummer, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinfo.

NB: Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen v/Tore Martin Solvang. Mailadresse: [email protected] innen 05.02.2023.

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater til organisasjonenes tillitsverv.

Med vennlig hilsen valgkomiteen i Ull/Kisa Fotball.

Annonse: