Ullensaker-ordfører Tom Staahle (t.v.) og daglig leder i Ull/Kisa Fotball, Cato Strømberg.

''Vi må være en motvekt til alle negative impulser i byen vår''

Les daglig leder Cato Strømbergs åpne brev, vedrørende utviklingen av ungdomsmiljøene på Jessheim.

Ull/Kisa Fotball har hatt en fantastisk utvikling de siste 10 år. Styret, administrasjon, sponsorer trenere, foreldre, lagledere, og alle spillerne har satt Ull/Kisa Fotball og Jessheim by på det sportslige kartet i Norge.

Klubben har som mål å gi alle en god opplevelse i og rundt fotballen. Vi har et godt tilbud til de som ønsker å satse på å bli best mulig og til de som er med bare for gøy. Vi har gode fasiliteter, et godt trenerteam som er fokusert og dedikert fra 12 år og opp til A-laget. Barnefotballen fra 6 år til 11 år har også et godt tilbud, blant annet takket være engasjerte foreldre.

Det er fokus på treningsavgifter, spilleflater, utdanning av nye trenere, utstyr osv. Det koster å drive en klubb som vår, men vi mener og tror vi fortsatt er innenfor akseptable rammer. Dette er ting vi jobber hardt med hele året for å holde under kontroll.  

Ull/Kisa Fotball har et godt samarbeid med Ullensaker kommune og Idrettsrådet. Målet er at ingen skal måtte slutte å spille fotball grunnet økonomi. Om noen sliter skal klubb og Idrettsrådet hjelpe til. Vi gleder oss i år til å ta i bruk nye kunstgress flater i Idrettsparken og på Skogmo. Dette tror vi vil gi hele klubben et nytt løft på det sportslige plan.

Spørsmålet er likevel om vi gjør nok? Må vi tørre å tenke nytt? Tar vi det samfunnsansvaret vi bør ta? Det er mange årsaker til frafall i ungdomsfotballen, men kan vi som klubb gjøre en forskjell?

Ønsker å tilby et lavterskel tilbud

Stadig dårlig nyheter om store utfordringer med unge ''tidligere'' Ull/Kisa-spillere helt ned i 14-15 års alderen som roter seg bort i alle mulige problemer med dop, stjeling og generelle adferds problemer av alvorlig art gjør at man tenker grundig gjennom viktigheten av å være med og bidra til å holde fotballen som en fast og god ramme rundt flest mulig i denne aldersgruppa så lenge som mulig.

Vi i Ull/Kisa Fotball er sikre på at de færreste idretter har mulighet til å bidra positivt på samme måte som fotballen har i denne aldersgruppa, og det trengs virkelig en motvekt til alle negative impulser som dessverre finnes rundt det å henge rundt i Jessheim sentrum, eller å søke opp andre tvilsomme miljøer for ungdommen på Jessheim.

Ull/Kisa Fotball tror vi er i stand til å håndtere dette problemet dersom vi tenker litt annerledes. Vi klarer ikke dette uten hjelp, men vi kan løse deler av problemet med et felles løft.

Ull/Kisa fotball sliter i dag med å tilby et godt tilpasset opplegg til ungdom som bare vil ha en god sosial aktivitetsarena med fotballen som utgangspunkt. Mange slutter i alderen 14 – 19 år, og fra 17 år og opp har vi ikke tilbud til alle og må anbefale noen om å gå til andre klubber. Men få eller ingen andre klubber i nærområdet har noe godt opplegg å tilby denne gruppen.

Vi trenger et lavterskel tilbud som er tydeligere tilpasset behovet, og at dette tilbudet forblir i Jessheim sentrum. Det er avgjørende for å få guttene/jentene til å komme på trening. Derfor må lokasjonen være sentrumsnært.

Hvordan få til dette?

Vi må ha et tydelig skille mellom satsningsgruppene og de rene G - gruppene. (satsningsgruppene består av U – gruppene og utfordrergruppene). Lavere aktivitetsavgift, tydeligere sosial profil, trenere med en annen type kompetanse og mindre krav til fotballkompetanse. Vi må lage en egen sportsplan der vi er tydelig på at målet er å tilby meningsfylt og motiverende aktivitet for alle og ikke spillerutvikling. Vi kan bruke Skogmo kunstgress som en base for disse gruppene på sommerstid, og bruke gymsaler til fiveside på vinterstid.

Ull/Kisa Fotball er i dag en toppklubb i Norge. Norsk Toppfotball består av lagene i Eliteserien og OBOS ligaen. Her har klubben krav på seg som vi i dag innfrir på en god måte. (Akademiklassefisering og Kvalitetsklubb).

Elitesatsingen er viktig for oss, utviklingen av egne toppspillere er viktig for oss. Dette er en profil vi ønsker å stå for fremover. Samtidig må ikke dette ta fokuset bort fra bredde/ungdomssatsingen, vi må klare begge deler.

Det er viktig for alle uansett nivå å kunne spille i gult og grønt og føle fellesskapet. Vi ser at vi som klubb må ha alle med på laget. Ull/Kisa Fotball er klare til å vise et enda større samfunnsansvar.

Ullensaker kommune vil få et aktivitetstilbud som vil redusere/lette samfunnsproblemet som er økende på Jessheim. Det bør være et sterkt ønske fra kommunen å komme på banen i forhold til de samfunnsproblemene et slikt aktivitetstilbud skal være en motvekt mot. Ull/Kisa og Ullensaker kommune må spille på lag for å få på plass et tilbud som legger opp til meningsfylt fotballaktivitet for ungdom uten for store ambisjoner annet enn å holde seg i form.

Dette krever ressurser

Kommunen må bidra økonomisk. Ull/Kisa Fotball må få bruke Idrettsparken (IPK) og Skogmo uten kostnader. Vi betaler i dag for spilte kamper som for oss utgjør mye penger.

Kommunen må hjelpe til med en «Moelven brakke» (klubbhus) eller tilsvarende slik at spillere kan komme inn å skifte, pluss to toaletter på Skogmo.

Bidra til opprettelse av en stilling som har ansvaret for dette bredde tilbudet. Klubben bidrar med kompetanse og menneskelige ressurser.

Har vi noen i klubben som ønsker å være med på et slikt tiltak?? Vi må bygge dette på frivillighet, men vi i klubben tror dette kan bli en fin arena og et godt bidrag til det som utvikler seg i vårt nærmiljø.

Vi må samle alle gode krefter. Håper vi har noen «Natt Ravner» i gult og grønt som ser viktigheten av et slikt prosjekt. Vi må klare å ivareta bredde/ungdomsfotballen på en god måte og ta dette på største alvor.

Fotballen er i en unik posisjon når det gjelder å kunne påvirke ungdom i positiv retning på en måte som verken skole eller andre idretter evner i samme grad.

Vi skal løfte denne delen av ungdoms/breddefotballen til nytt og mer tilrettelagt nivå.

I dette prosjektet kan alle bidra, med deltakelse på det fysiske plan eller som sponsor. Kontakt meg på [email protected] eller på telefonnummer 918 50 000 om du vil være med. 

Cato Strømberg
Daglig leder, Ull/Kisa IL Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: