Viktig info fra Ullensaker Kommune

Kommuneoverlege i Ullensaker, Lars Meyer-Myklestad, fattet nytt vedtak i Ullensaker kommune mandag 16. mars.

16. mars fattet kommuneoverlege i Ullensaker Lars Meyer-Myklestad et vedtak om at administrative møter og sosiale arrangementer med flere enn tre personer ikke skal gjennomføres.

Vi minner også om at alle kommunale kultur/idretts- bygg/anlegg er stengt. Fint om dere kan videreformidle denne informasjonen ut til deres medlemmer og andre i deres organisasjon. Ullensaker kommune jobber kontinuerlig med å oppdatere informasjon på sine nettsider, så følg derfor med der.

Påminnelse: Hold avstand

Fordi innbyggere samles for tett og for mange på noen kommunale områder, vil vi minne om retningslinjene for sosial kontakt.

Ullensaker kommunes ansatte observerer at en del mennesker, særlig barn og unge, samles i for store grupper og med for liten avstand på kommunale uteområder og lekeområder. Dette betyr økt fare for spredning av koronaviruset. De mest utsatte områdene er merket, og kommunens ansatte jobber med å informere besøkende.

Vi vil oppfordre alle til å følge de kommunale og nasjonale retningslinjene som gjelder for samling og sosial kontakt, og slik være med på dugnaden om å begrense spredningen av koronaviruset:

  • Hold avstand til andre (1-2 meter), både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Bli hjemme om du ikke er frisk eller er i karantene/isolasjon.
  • I Ullensaker kommune skal man ikke møtes, verken administrativt eller sosialt, i større grupper enn tre personer. 
  • Bruk gjerne digitale kanaler for å være sosial og holde kontakt med venner, familie og kolleger. 
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og med god avstand, både ute og inne.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
  • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

For mer info, besøk Ullensaker kommunes hjemmesider!

Annonse fra Obos-ligaen: