Retningslinjer for personvern

Se også informasjon om bruk av nettverk og tjenester med generelle betingelser («Vilkår og betingelser for bruk»).  

Med mindre annet er særskilt angitt her, vil de definerte begrepene i disse Retningslinjer for personvern ha den samme betydning som i vilkår og betingelser for bruk.

Personvernprinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, hvor det heter:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse». NTF og tilhørende klubber («Klubben») vil til enhver tid gjøre sitt ytterste for å etterleve disse prinsippene.

Personvern handler om vern av personlige opplysninger for å sikre:

- Retten til privatlivets fred
- Den personlige integritet
- Sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger

Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer - hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. NTF og Klubben forholder seg til og vil etterleve disse prinsippene.

Det er også kommet et nytt EU-regelverk, som innen 25. mai 2018 skal erstatte  bla. Personopplysningsloven. Regelverket omtales som GDPR  - The General Data Protection Regulation. NTF og Klubben vil opptre I henhold til dette regelverket.

NTF vil, i tråd med det nye EU-direktivet, innen 25.mai 2018 sørge for å ha på plass et felles regime for brukervilkår og personvern med data-ansvarlig, databehandler og ombudsordning.

Disse Retningslinjer for personvern angir retningslinjer for hvordan Norsk Toppfotball («NTF» og/eller («Vi») og/eller den aktuelle fotballklubben som er medlem av NTF eller knyttet opp mot NTFs felles medieplattform («Klubben») gis anledning til å samle inn og bruke personlig informasjon om deg, og de valg du kan foreta om den måten dine personopplysninger blir innsamlet og brukt i forbindelse med våre tjenester.

Gjennom din bruk av tjenestene gir du ditt samtykke til å bli underlagt disse Retningslinjer for personvern, herunder innsamling og bruk av dine personopplysninger som angitt i Retningslinjene. 

1. PERSONLIG IDENTIFISERBARE OPPLYSNINGER OG HVORDAN DE BRUKES
Når du bruker tjenestene kan du bli bedt om å oppgi alle eller noen av følgende opplysninger: Ditt navn, din e-post-adresse, kjønn og alder ("Personopplysninger"). Du vil også kunne bli bedt om å gi dine tanker om eller svar på spørsmål angående tjenestene og opplevelsen på Stadion.

For å aktiv på vårt digitale torg og for eksempel kjøpe direkteoverførte begivenheter til å se på dette via vår digitale plattform («Digitale plattform»), delta i konkurranser eller meldingsinnslag, laste ned innhold, ta del i andre interaktive tilbud i tjenestene, eller motta informasjon, som for eksempel nyhetsbrev eller e-postmeldinger angående kommende tjenester, må du registrere og oppgi nøyaktig informasjon om deg selv til NTF og/eller Klubben, da Tjenestene vil kunne kreve slik informasjon for å fungere skikkelig.

NTF og/eller Klubben vil bruke de Personopplysninger du oppgir for å: 

Forsyne deg med skreddersydde informasjon ved besøk til våre arenaer og/eller digitale plattform;

- Anbefale varer, tjenester eller reklame som vil kunne være av interesse for deg

- Utvikle våre tilbud og utformingen for å sikre at våre tjenester er så nyttige og underholdende som mulig

- Kontakte deg for å utføre markedsundersøkelse

- Sende ut på e-post, push og SMS varselmeldinger som du har tegnet deg for

NTF og Klubben vil ikke utlevere (herunder selge eller leie ut) dine Personopplysninger til noen tredjepart, med følgende spesifikke unntak:

- Utlevering av Personopplysninger til NTFs eller Klubbens underleverandører i den grad slik utlevering med rimelighet er nødvendig i forbindelse med leveransen av Tjenester.

- Utlevering av Personopplysninger i den grad det er påkrevd av relevante myndigheter eller i henhold til gjeldende lov eller forskrift. NTF eller Klubben vil kunne forsøke å innhente forhåndsgodkjenning fra den enkelte før Personopplysningene utleveres i slike tilfeller, men de er ikke forpliktet til å sørge for dette.

Hvis du ikke ønsker å motta reklame eller markedsføringsmeldinger fra NTF og/eller Klubben, kan du velge dette bort når du oppgir dine Personopplysninger i forbindelse med bruk av Tjenestene. Du kan også velge dette bort ved å klikke på avmeldingslinkene i nyhetsbrev som sendes ut.

Vennligst merk: Hvis du bestemmer deg for å velge bort mottak av informasjon, vil Klubben ikke være i stand til å holde deg informert om nye produkter, tjenester eller spesielle tilbud som vil kunne være av interesse for deg. Dette vil ha betydning for Klubbens mulighet til å holde deg informert om viktig informasjon om eventuelle direkteoverførte begivenheter eller tilbud som del av eventuelle abonnementstjenester du måtte ha.

Det er også viktig å merke seg at i på et virtuelt digitalt torg som vårt har du verdi for i kraft av at du finnes. Husk at for din klubb/liga/sport er det ikke bare på den fysiske arenaen under event/kamp du har verdi mot, men også på det virtuelle torget som er virksomt 365 dager i året 24/7. Din deltakelse påvirker altså direkte din klubbs/sport verdi.

2. SIKKERHET
Når vi håndterer Personopplysninger er sikkerhetshensyn overordnet, og NTF og Klubben har på plass retningslinjer for sikkerhet som sikrer at Personopplysninger får adekvat beskyttelse. Dine Personopplysninger er passordbeskyttet, og enhver personopplysning du oppgir til oss er beskyttet mot uautorisert tilgang og utlevering gjennom rimelige tekniske tiltak. Personopplysninger avgitt til oss blir imidlertid ikke overført via SSL krypteringsteknologi. Du må ikke avsløre ditt passord til uvedkommende.

3. OPPSUMMERT INFORMASJON
For å evaluere de digitale plattformene og sikre at vi leverer Innhold og tjenester av interesse for deg, vil vi i den grad det med rimelighet er nødvendig for å levere de avtalte Tjenester, kunne samle inn og lagre statistiske opplysninger angående hvordan du bruker dem og den tid og dato du benytter tjenestene.
I den grad det med rimelighet er nødvendig for å levere de avtalte Tjenester, vil vi også kunne bruke dine Personopplysninger til å utvikle demografisk informasjon angående brukere. Slik oppsummert fellesinformasjon vil ikke identifisere deg personlig. 

Av og til vil vi kunne kombinere opplysninger vi mottar over Internett med andre opplysninger for å forbedre / fremme klubbens og ligaens evne til å varsle deg om våre /sine produkter og tjenester som vi / ligaen tror vil være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta disse meldingene, vennligst gjør oss oppmerksom på det. Her har du flere muligheter for å gjøre dette. Enten ved å melde deg direkte av i den kommunikasjonskanalen som er benyttet mot deg. Du kan også kontakte Klubben direkte eller sende en e-postmelding til [email protected]

4. FORELDRE OG VERGER
Digitale plattformene er beregnet på et generelt publikum. NTF og Klubben driver ikke bevisst med innsamling av Personopplysninger fra barn på Digitale plattformene uten samtykke fra en forelder eller lovlig verge. Det er imidlertid noen interaktive innslag på Digitale plattformene som barnet ditt ikke kan bruke uten å oppgi Personopplysninger. Det anbefales derfor at du bruker Digitale plattformene sammen med barnet ditt dersom han eller hun er interessert i å delta i interaktive tilbud på Digitale plattformene.

5. TILGANG TIL DINE OPPLYSNINGER
Personvernlovgivning gir deg forskjellige rettigheter, herunder retten til å få tilgang til de personopplysninger NTF og Klubben har registrert om deg.

Hvis du ikke ønsker å få tilgang til de personopplysninger som er registrert om deg har du flere muligheter. Enten kontakte Klubben direkte eller sende en e-postmelding til [email protected]

Du kan også når som helst be om at de Personopplysninger som vi har registrert om deg blir oppdatert eller korrigert. 

6. DIN GODTAKELSE AV DISSE VILKÅR
Eventuelle endringer i disse Retningslinjer for personvern vil bli publisert på denne siden slik at du alltid vil kunne gjøre deg kjent med hvilke opplysninger som samles inn, hvordan de brukes og på hvilke betingelser de kan bli utlevert til tredjepart. Personopplysninger som er opplyst om vil ikke bli brukt på andre måter enn det som er beskrevet ovenfor, uten at du vil bli informert på forhånd og bli gitt mulighet til å akseptere eller ikke akseptere enhver eventuell ny form for bruk av dine Personopplysninger. 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse Retningslinjer for personvern, vennligst ikke nøl med å kontakte oss på [email protected] 

Annonse fra Obos-ligaen: